Artikel : Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits
BUAH IBADAH KEPADA ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA
Selasa, 25 September 07


Buah Kalimat Tauhid (laa ilaaha illallah):


 • Dia akan masuk surga tanpa dihisab dan adzab.
 • Paling berat di Mizan (Timbangan).
 • Memerdekakan akal dari segala bentuk khurafat dan kebatilan.
 • Diterimanya amal ibadah.


Buah Shalat :
 • Penilaian ibadah yang lain tergantung baiknya sholat.
 • Terhindar dari sifat orang-orang munafiq.
 • Menjadikan hati senang, kuat dan lapang serta mencerahkan muka dan sebagai penyejuk hati.
 • Menurunkan rahmat Allah subhanahu wata’ala, mendatangkan rizqi dan memelihara nikmat serta mencegah segala kesengsaraan.
 • Makanan yang paling agung bagi pohon keimanan.
 • Obat hati dari segala keraguan dan syahwat.
 • Diampuninya dosa, bertambahnya kebaikan, dan diangkatnya derajat seorang hamba.

  Buah Membaca Al-Qur’an.
 • Menumbuhkan rasa takut (kepada Allah subhanahu wata’ala), melunakkan hati dan memberikan rasa ketenangan.
 • Menumbuhkan keyakinan yang merupakan inti iman.
 • Menumbuhkan rasa takut dan mawas diri terhadap hari Akhir.
 • Merealisasikan dakwah kepada Allahl saja yang tiada sekutu bagi-Nya.
 • Membimbing ke jalan yang paling lurus.

  Buah Do’a :
 • Terhindarnya seseorang dari kemurkaan Allah subhanahu wata’ala.
 • Lapangnya dada, hilangnya segala kesedihan, dan kegundahan serta dimudahkannya segala urusan.
 • Bukti keimanan dan tawakkal seseorang kepada Allah subhanahu wata’ala.
 • Mendapat rahmat dan terhindar dari bala.
 • Dicintai oleh Allah subhanahu wata’ala.

  Buah Shalawat kepada Nabi shallallahu’alaihi wasallam:
 • Ta'at kepada perintah Allah subhanahu wata’ala.
 • Mendapatkan 10 shalawat (rahmat) dari Allah subhanahu wata’ala bagi yang membaca shalawat sekali.
 • Diangkat 10 derajat, diberikannya 10 kebaikan dan dihapuskan 10 kesalahan (dosa).
 • Mendapat ampunan bagi hamba dan kecukupan dari segala yang menimbulkan kegelisahan dalam hati.
 • Dekat dengan Nabi Muhammad shallallahu’alaihi wasallam pada hari Kiamat kelak.
 • Dimantapkannya kaki ketika menapaki Shirath.
 • Turunnya keberkahan, rahmat, dan kelapangan rizki bagi yang membaca sholawat.

  Buah Istighfar (Mohon Ampunan):
 • Ketaatan kepada Allah dan menyuri-tauladani Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam
 • Menghindarkan (orang yang memohon ampunan) dari siksa, musibah dan bencana.
 • Turunnya hujan.
 • Turunnya rahmat dan kenikmatan yang baik (terus-menerus).
 • Banyaknya anak dan harta.
 • Diangkatnya kesedihan, kegundahan dan musibah.

  Buah Silaturrahim:
 • Masuk Surga.
 • Mencegah dari su’ul khatimah (kematian yang buruk).
 • Sebagai tanda keimanan kepada Allah subhanahu wata’ala dan hari akhir.
 • Bertambahnya umur dan dilapangkannya rizqi.
 • Mendapatkan rahmat Allah subhanahu wata’ala.
 • Dihapuskan kesalahan dan dosa serta dimudahkan dalam hisab (di hari Kiamat) kelak.
 • Tersebarnya rasa cinta dan kasih sayang serta mempererat hubungan antar kerabat.
 • Kemuliaan jiwa bagi pelakunya.

  Buah Meninggalkan Dosa dan Maksiat :
 • Mendatangkan kecintaan, perhatian Allah subhanahu wata’ala kepada hamba-Nya dan bahwa Allah subhanahu wata’ala gembira dengan taubatnya.
 • Dimudahkan rizqi dari jalan yang tidak pernah disangka.
 • Hilangnya kesedihan dan kegundahan.
 • Do’anya akan segera dikabulkan.
 • Hilangnya rasa keterasingan dari Allah subhanahu wata’ala.
 • Merasakan manisnya iman.
 • Para malaikat pembawa ‘Arsy berdo’a untuknya.
 • Diberikannya cahaya di hati dan mukanya.
 • Syetan (dari jin dan manusia) akan menjauh darinya.

  Buah Dzikir:
 • Menjadikan Allah subhanahu wata’ala ridha dan cinta kepada hamba-Nya.
 • Menghilangkan kesedihan dan kegundahan serta mengusir syetan.
 • Terhindar dari penyesalan pada hari Kiamat.
 • Allah subhanahu wata’ala akan mengingat (menyebut) orang yang berdzikir kepada-Nya.
 • Dapat menghidupkan hati.
 • Menumbuhkan kecintaan seorang hamba kepada Allah ta'ala, merasa diawasi, dan menumbuhkan keinginan untuk selalu kembali kepada Allah subhanahu wata’ala.
 • Mendapatkan ketenangan, rahmat dan datangnya para malaikat.
 • Mendatangkan keberkahan, keamanan dan rizqi.
 • Gunung dan tanah yang tandus bangga dengan orang yang berdzikir di atasnya.
 • Menjauhkan pelakunya dari perbuatan ghibah (menceritakan aib orang lain) dan namimah (mengadu domba).

  Abu Abdul Aziz
 • Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits : index.php
  Versi Online : index.php/?pilih=lihatmaklumat&id=97