Artikel : Kajian Islam - Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits - ,

Pendidikan Anak Dalam Islam
oleh :

Kita meyakini adanya tanda-tanda hari Kiamat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang shahih, dan bahwasanya ilmu tentang Kiamat merupakan kunci dari kunci-kunci alam ghaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah.

Allah menegaskan bahwa pengetahuan kunci-kunci semua yang ghaib hanya ditangan-Nya dalam firman-Nya,

Dan pada sisi Allahlah kunci-kunci semua yang ghaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. (Al-Anam: 59).

Allah juga menjelaskan tentang kunci-kunci ghaib itu, sebagaimana firman-Nya,

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Luqman: 34).

Allah lebih menegaskan atas pengetahuan tentang Kiamat hanya milik-Nya dalam firman-Nya,

Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, Bilakah terjadinya?. Katakanlah, Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabbku; tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru-haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Rabb, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Al-Araf: 187).

Firman Allah Subhaanahu Wata'ala,

(42) (43) (44) (45)

(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya. Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan (waktunya). Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya). Kamu hanya memberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit). Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi. (An-Naziat: 42-46).

Diterangkan pula bahwa hari Kiamat datangnya dengan tiba-tiba dengan di dahului oleh tanda-tandanya. Firman Allah Subhaanahu Wata'ala,

Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari Kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang. (Muhammad: 18).

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari Kiamat, beliau menjawab,

.

Tidaklah yang ditanya lebih mengerti dari yang bertanya. (Muttafaq Alaih).

Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits : index.php
Versi Online : index.php/?pilih=indexkajian&id=1§ion=kj001