Artikel : Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits
Mutiara Hikmah Ali
Senin, 21 April 14


1. Al-ihsan yaqtha置 al-lisan, kebaikan itu mendiamkan lidah.

2. Man adzuba lisanuh katsura ikhwanuh, barangsiapa lembut kata-katanya maka teman-temannya banyak.

3. Man qalla shidquhu qalla shadiquhu, barangsiapa jujurnya sedikit, sedikit pula kawannya.

4. Man thalaba ma la ya地ih fatahu ma ya地ih, barangsiapa mencari apa yang tidak penting, dia kehilangan apa yang penting.

5. Shahib al-akhyar ta知an al-asyrar, berkawanlah dengan orang-orang baik agar kamu terjaga dari orang-orang jahat.

6. Jalis al-khair ghanimah, teman yang baik adalah harta rampasan perang.

7. Berkawan dengan orang dungu adalah kekurangan di dunia dan penyesalan di akhirat.

8. Cukuplah sebagai pendidikmu apa yang kamu benci untuk orang lain.

9. La tanzhur ila man qala wa unzhur ila ma qala, jangan melihat siapa yang berkata, tetapi lihatlah apa yang dikatakan.

10. Khairun nas man yanfa置n nas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia.

11. Seseorang tersembunyi di bawah lidahnya.

12. Lidah adalah timbangan, kebodohan membuatnya ringan dan akal pikiran membuatnya berat.

13. Akhuka man wasaka fi asy-syiddah. Saudaramu adalah orang yang menghiburmu saat kesusahan.

14. Qimatu kulli imri`in ma yuhsinuhu, nilai setiap orang adalah kemampuannya.

15. Ihdzar shaulah al-karim idza ja誕 wa shaulah al-la`im idza syabi誕, waspadailah ulah orang mulia bila dia lapar dan ulah orang rendah bila dia kenyang. Wallahu a'lam.

Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits : index.php
Versi Online : index.php?pilih=lihatsastra&id=332